Hívjon minket! +36-30-468-9945

Ingyenes házhoz szállítás 450,000.- Ft vásárlás felett, az ország egész területén!

Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


Az előzetes tájékoztatásra vonatkozó követelményeket a jogalkotó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-ában fogalmazta meg. Az előzetes, megfelelő tájékoztatás kötelezettségének központi eleme az Infotv. 20. § (2) bekezdése, amely felsorolja azokat az alapvető adatkezelési körülményeket, amelyekről az adatkezelőnek tájékoztatást kell nyújtania.

Ön, mint a www.zsindelyaruhaz.hu weboldal látogatója, jogosult megismerni személyes adatai kezelésének módját, az Önnek ehhez az adatkezeléshez fűződő jogait. Ezen eljárások és jogok megismertetése ennek az Adatvédelmi Tájékoztatónak a célja.

Követve az Infotörvény és a NAIH ajánlásait, az Önt érintő kérdéseket pontokba szedve tárgyaljuk.

1. Az adatkezelő megnevezése – Ki kezeli személyes adataimat, ha meglátogatom a weboldalt vagy felhívom Önöket?

A weboldalt a VNV Dinamo Kft üzemelteti. Alább találja minden elérhetőségünket, ezek bármelyikén felveheti velünk a kapcsolatot, amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérése, kérdése vagy utasítása lenne felénk, mint adatkezelő felé. (Bármilyen kérésére választ adunk szóban is, adatkezelésre vonatkozó utasításait azonban minden esetben írásos formában kell megtennie, email vagy levél útján.)

Cég megnevezése:
VNV Dinamo Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelőségű Társaság

Cég rövid megnevezése: VNV Kft.
Cím:2045, Törökbálint, Hosszúrét utca 1.
Telefon:+36-30-468-9945
email:aczidor[KUKAC]vnv.hu
URL:https://zsindely.hu

Adatvédelmi tájékoztató URL: https://zsindely.hu/adatkezelesi-tajekoztato
Adatvédelmi tájékoztató letölthető PDF formátumban: /adatvedelmi-tajekoztato.pdf

2. Az adatkezelés célja – Milyen céllal gyűjtik Önök személyes adataimat, azokat mire használják fel később?

Az Ön személyes adatait kizárólag abból a célból gyűjtjük, hogy a cégünk által forgalmazott termékeket Ön a legérthetőbb, legáttekinthetőbb formában érje el, az Ön esetleges vásárlásának folyamatát kellően és elegendő módon adminisztrálni tudjuk és a vonatkozó jogszabályoknak eleget tudjunk tenni. Alább felsoroljuk az adatkezelési célokat és az adott cél érdekében gyűjtött személyes adatok körét.

Adatkezelési célKezelt adat fajtája
Weblap látogatók viselkedésének vizsgálataGoogle Analytics, az Ön IP címe
Weblapon regisztráló felhasználók adminisztrálásaVezetéknév
Keresztnév
email cím
Cím, Utca
Házszám
Irányítószám
Város
Megye
Ország
Telefonszám
Telefonos érdeklődők adatainak rögzítéseNév, illetve az Ön által esetleg megadott további adatok. (Önkéntes)
Személyesen vásárlók számlázási adatainak adminisztrálásaKer. tv.-ben előírt, minimálisan megkövetelt adatok (Szla név, cím, bankszla. szám)


Habár a regisztrációs folyamat során a weboldal kéri Önt, hogy jelszót hozzon létre, ezt a rendszer azonnal titkosítja és a szerveren tárolja, amihez nincs semmilyen fomában hozzáférésünk. Ezt az adatát sem mi, sem a szerver szolgáltató nem kezeli személyes adatként, ez az adat az Ön azonosítására egymagában alkalmatlan.

HÍRLEVÉL: Cégünk nem foglalkozik hírlevél küldéssel, ilyen céllal nem kezel adatokat.

 

3. Az adatkezelés jogalapja – Kötelező rám nézve személyes adataim közlése?

Természetesen NEM! Amennyiben Ön nem szeretné személyes adatait megosztani, úgy lehetősége van anonim módon érdeklődni telefonos elérhetőségeinken, azonban ebben az esetben kérjük, semmilyen személyes adatot ne közöljön kollégánkkal és hívja fel figyelmét külön a beszélgetés elején, hogy nem kívánja személyes adatainak rögzítését.
Kérjük Önt, hogy amennyiben nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, úgy a weboldalunk böngészését mellőzze, vagy csak nagyon körültekintően tegye. Minden böngészőben le lehet tiltani a sütik (cookie) rögzítését, kérjük állítsa ezt be mielőtt belépne weboldalunkra, amennyiben nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük. Ebben az esetben kerülje a Regisztráció kitöltését is, hiszen itt is meg kell adnia a fent részletezett személyes adatait.

Személyes adatai általunk történő kezelésének jogalapja az ÖN ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSA, amit azzal ad meg, hogy igénybe veszi weblapunk szolgáltatásit online (már a böngészés is ilyen) illetve meglátogatja vagy felhívja irodánkat.

Ilyen módon természetesen az Ön által megadott hozzájárulás személyes adatainak kezeléséhez bármikor visszavonható. Ehhez nem kell mást tennie, mint írni egy ilyen témájú emailt (aczidor[KUKAC]vnv.hu email címre) vagy egy levelet (VNV Kft., 2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1) cégünk részére.

4. A kezelt adatok köre – Pontosan milyen személyes adatom kerül a cég birtokába?

Az Ön által önkéntesen megadott adatokon kívül, amit ennek a tájékoztatónak a 2. számú pontjában részleteztünk, semmilyen más személyes adatot nem gyűjtünk és nem kezelünk. Nem vásárolunk harmadik féltől adatokat marketing tevékenység céljából, stb.
Természetesen az Ön által megadott adatokat sem adjuk át semmilyen formában harmadik fél részére marketing céllal.

5. Az adatkezelés időtartama – Mennyi ideig kezeli a cég személyes adataimat, mikor törli azokat?

Személyes adatait nem tároljuk az adatkezelés céljához képest szükségesnél hosszabb ideig. A személyes adatokat ennél hosszabb ideig kizárólag olyan esetekben tároljuk, ha erre jogilag kötelesek vagyunk, vagy ha jogi eljárással összefüggésben saját érdekeink védelme érdekében szükséges (például jogvita esetében).
Tekintve a cég által forgalmazott termékek hosszú és termékenként eltérő időtartamú garanciális idejét (5-30 év), cégünk jogos érdeke, hogy vásárlóinak adatait a vásárolt termék garanciális idejének végéig tárolja, hiszen egy esetleges jogvita, minőségi felszólamlás alapja a vásárlás dátuma és az azóta eltelt évek száma. Ezen ügyfelek személyes adatait (számlák, bizonylatok, levelezés, stb.) maximum 30 évig (leghosszabb garanciális idő) tároljuk.

Azon érdeklődők személyes adatait, akik nem vásároltak cégünknél, tehát nem keletkeztettek számviteli bizonylatokat illetve az ezekhez társuló megőrzési és adatkezelési kötelezettséget (pl. weblap látogatók) 2 évig kezeljük, azután ezek az adatok törlésre kerülnek.

6. Adatfeldolgozó igénybevétele – Kikerül máshová is az általam megadott személyes adat?

Igen. Cégünk adatfeldolgozókat vesz igénybe abból a célból, hogy gazdasági tevékenységét folytatni tudja. Ezen harmadik felek maguk is kötelezik magukat az Infotv. betartására, az Ön személyes adatait csak a velünk történő együttműködés keretében kezelik és kezelhetik, illetve dolgozhatják fel.
Alább találja ezen szervezetek leírását és az általuk végzett adatfeldolgozás módját.

AdatfeldogozóAdatfeldolgozási funkcióAdatfeldolgozás módja
Finacon-T Kft.
Budapest, Aradi utca 16 Tel.: 36-1-345-0092
Könyvelő cégkönyvelési feladatok teljes körű ellátása
Tárhely.eu Szolgáltató Kft
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Tárhely szolgáltatóSzerver szolgáltatás, honlap tárhely biztosítása,
a személyes adatok egy részének tárolása
GLS (és hasonló szolgáltatók) FutárszolgálatKézbesítés, az Ön megrendelésének kiszállítása
Pannon Expressz Kft
T
el.: +36-30-241-4605; 2330 Dunaharaszti Raktár u 8
Logisztikai cégKiszállítás, az Ön megrendelésének házhoz szállítása
IKO Magyarország Kft
2045 Törökbálint, Torbágy u. 10/C
Raktározó, beszállító partnerAz Ön megrendelésének összekészítése, felkészítése kiszállításra vagy áruátvételre

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre – A cég mely alkalmazottai férhetnek hozzá személyes adataimhoz?

Cégünk a minimálisra csökkenti személyes adatainak használatát és azokat szigorúan csak az Ön által kezdeményezett adminisztratív eljárásban résztvenni kénytelen kollégák ismerhetik meg és kezelhetik. Ilyenek például a számlázást, árajánlatot készítő adminisztrátorok (számlázási adatok) vagy a gépjármű vezető a kiszállításkor (címadatok).
Hangsúlyt fektetünk arra, hogy az egyes feladatok ellátásához csak az adott területre vonatkozó és minimális mennyiségű személyes adatot rendeljük hozzá. (pl. a gépjármű vezető nem rendelkezik az Ön bankszámla számával vagy a futár az email címével, ha ez nem feltétlenül szükséges a szolgáltatás (ez esetben a kiszállítás) lebonyolításához.) Hasonlóan minimálisra korlátozzuk a megismerhető adatok körét az adatfeldolgozó partnerekkel kapcsolatban, tehát például a könyvelő cég nem rendelkezik a weblapon regisztrált érdeklődők email címével és a tárhely szolgáltató nem ismerheti meg a számlákhoz rögzített személyes adatokat. Ezek csak kiragadott példák, amik azt hivatottak érzékeltetni, hogy az adott munkafolyamatot végző kollégán kívül más nem ismerheti meg személyes adatait.

8. Adatbiztonsági intézkedések – Mit tesznek azért, hogy a hackerek ne férjenek hozzá adataimhoz?

A szükséges adminisztratív (számlázó szoftver állandó naprakészen tartása; hozzáférési jogok deklarálása és elkülönítése; munkakörök szétválasztása; stb.), műszaki (router tűzfal; zárt hálózat, távoli elérés kizárása) és szervezeti (munkafolyamatok deklarálása, munkakörök szétválasztása) intézkedések megvalósításával teremtjük meg az általunk azonosított konkrét kockázatoknak (például internetes vírusok, támadások) megfelelő szintű biztonságot. Minden munkaállomásunkon naprakész állapotban lévő, előfizetéses rendszerrel működő (tehát nem ingyenes változat) vírusirtó szoftver működik. (Típusát pont adatbiztonsági okokból nem közöljük itt) Személyes adatait védjük a megsemmisüléssel (backup – mentések), adatvesztéssel, módosítással, a továbbított, tárolt vagy egyéb módon kezelt személyes adatok illetéktelen közlésével vagy hozzáférésével szemben. Weboldalunkon folyamatos mentéseket végzünk, ezeket fizikailag is elkülönítve tároljuk.
Ezenkívül törekszünk annak biztosítására, hogy személyes adatait helyes és naprakész állapotban tartsuk. Ennek érdekében kérjük Önt, hogy személyes adatainak esetleges változása (például megváltozott elérhetőség) esetén tájékoztasson bennünket az első pontban részletezett elérhetőségek bármelyikén, írásos formában.

9. Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei – Mit tehetek és hogyan, ha problémám van az adatkezeléssel?

Önnek, mint az adatok eredeti tulajdonosának (érintett) következő jogai vannak:

– Tájékoztatás személyes adatairól és hozzáférés személyes adataihoz (például rákérdezhet, milyen adatait tároljuk)
– Személyes adatainak helyesbítése (pééldául kérheti tőlünk megváltozott lakcímének módosítását rögzített adataiban)
– Személyes adatainak törlése („az elfeledtetéshez való jog”) (például kérheti, hogy töröljük email címét)
– Személyes adatai kezelésének korlátozása (például kérheti, hogy csak egy bizonyos funkció (pl. egy munkatárs) férhessen hozzá adataihoz)
– Tiltakozás személyes adatainak kezelésével szemben;
– A személyes adataihoz való hozzájutás strukturált, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, valamint azok továbbít(tat)ása más szervezethez.

Ön jogosult panaszt benyújtani személyes adataink általunk történő kezeléséhez kapcsolódóan. Javasoljuk, hogy ezt elöször egy hozzánk benyújtott panasszal tegye, hiszen mi mindent elkövetünk azért, hogy adatait az Infotörvény és a GDPR szabályozás előírásainak megfelelően kezeljük és amennyiben ön ebben a folyamatban hibát talál, úgy azt készséggel javítjuk.

Amennyiben panasza nem rendeződött a fent leírt módon, úgy jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Önnek jogában áll panaszával bírósághoz fordulni.

Szerzői jog © 2018 Zsindelyaruhaz.hu webáruház Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a VNV Kft szellemi tulajdona! Azt részben vagy egészben másolni, felhasználni, kinyomtatni TILOS és jogi felelőségre vonást eredményez!

Ingyenes házhoz szállítás

450,000.- Ft vásárlás felett!

Visszáru lehetőség

A megmaradt terméket visszavesszük

Akár 30 év garancia…

... benne a híres IKO Platina Időszak!

Biztonságos fizetés

SSL titkosított pénztár